Skip to main content

Posts

Innovation procedure for cool product

Recent posts

HOW TO BUILD HABIT-FORMING PRODUCTS

Building "Customer DNA Database" for Marketing and CRM Automation?

Sample project "Super Pageview Analytics" with RFX

A working project for Pageview Analytics with RFX pattern https://github.com/rfxlab/analytics-with-rfx

Requirements:
HAProxy: https://www.howtoforge.com/tutorial/ubuntu-load-balancer-haproxy/NodeJS: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-16-04JDK 8: http://tecadmin.net/install-oracle-java-8-jdk-8-ubuntu-via-ppa/Gradle http://howtoprogram.xyz/2016/09/06/install-gradle-ubuntu-16-04/Kafka http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_Zookeeper_Kafka.phpRedis https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-redis-on-ubuntu-16-04MySQL http://www.cyberciti.biz/faq/howto-install-mysql-on-ubuntu-linux-16-04/
Project sample code:
        track-js
        track-server
        pageview-stream-processor
        pageview-data-api
        pageview-reactor
        pageview-report

Implement RFX Data Pipeline Pattern
1) Event Data Actor:  a user in Data System (Data Consumer or Data Producer)
2) Event Data Agent:  RFX-track-js , Jav…

Athena - UX Data Intelligence Solutions for Startups

How RFX framework could be used for Real-time Data Analytics for a data-driven UX startup
A business canvas for a Startup project in Big Data 

Ideas about RFX-DB: Reactive Database for data-driven, next-generation enterprise

https://github.com/rfxlab/rfxDB

Features: NoSQL database for observable data event and reactive data queryQuery data Rfx-Query (query for now and get new updated data with PubSub)Processing fast data as real-time view, there are 3 kind of data would be stored queried:behavioral data (game, interests, touch, impressions, click, view,...)context data (location, time, referrer, lead , session, ...)entity data (user, games, revenue, marketing compaign, products, Buy in-app items, ...)Data pipeline processing for "fast data"Design for lightweight Lambda Architecture Ideas and implemented at RFX Lab (http://www.rfxlab.com)

Inspired by: Actor model http://en.wikipedia.org/wiki/Actor_modelReactive Streams http://www.reactive-streams.orgReactiveX http://reactivex.ioSpark is a fast and general processing engine https://spark.apache.orgReactive Function X (RFX) https://github.com/mc2ads/rfxIn-Memory Data Fabric , https://ignite.incubator.apache.orgDatabase Management Systems http://www.gar…

TƯ DUY ĐỘC LẬP – NỀN TẢNG CỦA SỰ TỰ HỌC

“Bạn có não trong đầu. Bạn có chân trong giày. Bạn có thể tự đưa mình về bất cứ hướng nào bạn chọn. Bạn độc lập, bạn biết điều mình biết và bạn là người quyết định mình sẽ đi đâu.”
– Dr Seuss Điểm khác biệt lớn nhất của giáo dục phương Tây và giáo dục Việt Nam chính là giúp sinh viên phát triển kỹ năng Critical Thinking – Tư Duy Độc Lập. Trong khi học sinh, sinh viên Việt Nam luôn phải học thuộc lòng và trả bài thì các sinh viên phương Tây nói chung được khuyến khích để suy nghĩ độc lập, phản biện lại giáo viên, sách vở….ngay từ nhỏ. Và mọi hoạt động trong trường Đại học đều xoay quanh để phát triển kỹ năng này cho sinh viên. Bởi vì kiến thức sẽ bị lạc hậu rất nhanh. Những điều bạn học trong trường hôm nay, có thể đã lạc hậu ở ngoài kia rồi, người ta đã không còn ứng dụng những cái đó nữa. Cái quan trọng là bạn phải nắm được phương pháp tư duy độc lập để áp dụng trong việc học va…